Produkty

Sklep Budowlany Castorama: Stargard ul. Tadeusza Kościuszki 73a

Kontakt

Informacje ogólne
91 39 17 100

Telefon do zamówienia 91 39 17 111

Telefon do zamówień internetowych 91 39 17 111

Punkt Usług Finansowych 91 39 17 160

Serwis, reklamacje 91 39 17 206 /207

Formularz kontaktowy
Telefony do działów

Dział metalowy 91 39 17 211 Dział narzędzia 91 39 17 221 Dział drewno 91 39 17 231 Dział pokrycia podłogowe 91 39 17 241 Dział sanitarny 91 39 17 251 Dział ogród 91 39 17 261 Dział dekoracje 91 39 17 271 Dział elektryczny 91 39 17 281 Dział budowlany 91 39 17 291 Dział serwis 91 39 17 206

Godziny otwarcia

Dziś otwarte:

Poniedziałek 07:00-21:00 Wtorek 07:00-21:00 Środa 07:00-21:00 Czwartek 07:00-21:00 Piątek 07:00-21:00 Sobota 07:00-20:00 Niedziele handlowe 09:00-19:00

Najbliższe niedziele handlowe wypadają: 13 grudnia i 20 grudniaW dni świąteczne sklep jest zamknięty.

Polecane marki

Napisz do Nas

 1. Administratorem Twoich danych osobowych pobieranych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej: www.castorama.pl, w tym w szczególności ze sklepu internetowego zlokalizowanego na tej stronie (dalej łącznie jako „Serwis”), jest Castorama Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 78, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024785 (dalej jako „Castorama”). Dane osobowe podane przez Ciebie podczas rejestracji, późniejszej edycji konta w Serwisie oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Castorama w ramach Serwisu, będą przetwarzane, przede wszystkim:

  • w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w regulaminie serwisu castorama.pl (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) oraz
  • w celu prowadzenia przez Castorama marketingu usług własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Twoje dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane przez Castorama w innych celach, jeżeli wyraziłeś na to wyraźną i dobrowolną zgodę (w przypadkach gdy zgoda taka będzie wymagana i stosownie do zakresu wyrażonej zgody).
 2. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT również spoza UE, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego  w rozumieniu RODO, tzn. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Odbiorcą tym jest firma TATA Consultancy Services Limited z siedzibą w Mumbai (Indie) świadczącą usługi informatyczne. Jednocześnie Komisja Europejska nie przyjęła decyzji stwierdzającej, że państwo to zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. Dlatego Administrator zapewnił dodatkowe zabezpieczenia w rozumieniu art. 46 ust. 2 lit. c) RODO, w formie standardowych klauzul umownych zawartych z firmą TATA. Klauzule te są zgodne ze wzorem przyjętym w decyzji Komisji Europejskiej 87/2010/UE. Jednocześnie informujemy, że może Pani/Pan uzyskać dostęp do kopii tych klauzul. W tym celu prosimy o zwrócenie się do administratora danych.
 3. Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług w Serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się w Serwisie lub skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych.
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Serwisu oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Castorama praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.
 5. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się kontaktować z powołanym przez Castorama Inspektorem Ochrony Danych pod następującym adresem: IOD@castorama.pl

Inne sklepy w pobliżu

 • Gorzów Wielkopolski

  ul. Czartoryskiego 1
  66-400  Gorzów Wielkopolski

  95 73 37 100

  Pn-Pt  06:30-21:00
  Sb  08:00-20:00
  Nd  09:00-19:00

 • Koszalin

  ul. Paderewskiego 2
  75-736  Koszalin

  94 31 18 100

  Pn-Pt  07:00-21:00
  Sb  07:00-21:00
  Nd  09:00-19:00

 • Szczecin Ku Słońcu

  ul. Ku Słońcu 67b
  71-047  Szczecin

  91 48 05 100

  Pn-Pt  06:30-21:00
  Sb  07:00-21:00
  Nd  09:00-19:00

 • Szczecin Południowa

  ul. Południowa 21
  71-001  Szczecin

  91 42 46 100

  Pn-Pt  06:30-21:00
  Sb  07:00-21:00
  Nd  09:00-19:00

 • Szczecin Struga

  ul. Wiosenna 80
  70-807  Szczecin

  91 46 03 100

  Pn-Pt  06:30-21:00
  Sb  07:00-21:00
  Nd  09:00-19:00

Wczytaj więcej